เว็บสล็อตออนไลน์วิทยาเขตสาขาให้บริการนักศึกษาได้ดีหรือไม่?

เว็บสล็อตออนไลน์วิทยาเขตสาขาให้บริการนักศึกษาได้ดีหรือไม่?

วรรณกรรมทางวิชาการและวารสารทางวิชาชีพต่างเว็บสล็อตออนไลน์เปิดเผยว่าไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์วิทยาเขตสาขาระหว่างประเทศ ในแต่ละปีมีการจัดตั้งสาขาเพิ่มขึ้นทั่วโลก และวิทยาเขตที่มีอยู่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดูเหมือนว่าจะต้องมีความต้องการสำหรับวิทยาเขตเหล่านี้ แต่พวกเขาให้บริการนักเรียนได้ดีแค่ไหน?เป็นที่น่าสนใจว่าการเติบโตของจำนวนนักศึกษาในวิทยาเขตสาขาต่างประเทศดูเหมือนจะไม่ส่งผลกระทบต่อการลงทะเบียนเรียนในวิทยาเขตที่บ้านของมหาวิทยาลัยตะวันตก นี่หมายความว่าวิทยาเขตสาขาได้พบความต้องการใหม่เพิ่มเติมสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา

การเข้าถึงที่กว้างขึ้น

แม้ว่าวิทยาเขตสาขาส่วนใหญ่จะดำเนินงานในฐานะองค์กรที่แสวงหาผลกำไร แต่สถาบันเหล่านี้ให้บริการที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการอย่างมากทั่วโลก วิทยาเขตของสาขาช่วยให้นักศึกษาจำนวนมาก – ซึ่งไม่มีโอกาสทำเช่นนั้น – ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชากรชาวต่างชาติจำนวนมากในประเทศต่างๆ เช่น สิงคโปร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) มักไม่สามารถหาที่เรียนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศในประเทศตะวันตกได้ นอกจากนี้ ในบางวัฒนธรรม ครอบครัวไม่อนุญาตให้ลูกสาวที่ยังไม่แต่งงานอาศัยอยู่และศึกษาต่อต่างประเทศในบางวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยต่างประเทศได้จัดหาสถานที่ให้นักศึกษามากกว่า 30,000 แห่งในรัฐอ่าวอาหรับ และในสิงคโปร์ คาดว่าวิทยาเขตสาขาจะมอบความสามารถใหม่จำนวนมากเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเทศที่มีนักศึกษาต่างชาติ 150,000 คนภายในปี 2015

ความสะดวกและข้อได้เปรียบเฉพาะประเทศ

ผลการศึกษาล่าสุดที่ดำเนินการในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พบว่านักศึกษาเลือกเรียนที่วิทยาเขตสาขาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แทนที่จะเลือกเรียนที่วิทยาเขตที่บ้านของมหาวิทยาลัยในตะวันตก ด้วยเหตุผลด้านความสะดวกและเหตุผลเฉพาะในแต่ละประเทศ

เหตุผลด้านความสะดวกเกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

‘ความยุ่งยาก’ หรือความพยายาม หรือการรักษาสภาพที่เป็นอยู่ในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานของนักเรียน เหตุผลอื่นๆ เกี่ยวข้องกับลักษณะที่น่าสนใจเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตและการศึกษาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เช่น ความปลอดภัยส่วนบุคคล ศาสนา ความคุ้นเคยและความสะดวกสบายกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น และโอกาสที่ดีขึ้นในตลาดแรงงานท้องถิ่นในภูมิภาคหลังสำเร็จการศึกษา

โอกาสที่ดีขึ้นในตลาดแรงงานในท้องถิ่น

ปริญญาจากประเทศที่มีระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับ เช่น ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร หรือสหรัฐอเมริกา เปิดประตูสู่โอกาสในตลาดแรงงานในหลายประเทศที่วิทยาเขตสาขาเปิดดำเนินการ

วิทยาเขตสาขาส่วนใหญ่เชี่ยวชาญในวิชาวิชาชีพ เช่น ธุรกิจ การจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่วนหนึ่งเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าสาขาเหล่านี้ค่อนข้างถูกในการจัดตั้งและสามารถรองรับนักศึกษาจำนวนมากได้

ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หลักสูตรเหล่านี้ได้รับความนิยมจากทั้งนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาระดับชาติที่ต้องการเริ่มต้นหรือก้าวหน้าในอาชีพการงานในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การธนาคาร การเงิน และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แต่สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนวิชาในสาขาศิลปศาสตร์ มีทางเลือกน้อยกว่ามาก

การว่างงานของเยาวชนในหมู่คนชาตินั้นสูงในหลายรัฐอ่าวอาหรับ ดังนั้น การเตรียมเยาวชนให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการจ้างงานในภาคเอกชนจึงเป็นประโยชน์ต่อทั้งบุคคลและรัฐบาล

ในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมา สถาบันหลายแห่งได้ขยายผลิตภัณฑ์ของตนโดยนำเสนอวิชาจากสาขาวิชาต่างๆ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเฉพาะในท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น ในดูไบ มหาวิทยาลัย Heriot-Watt เปิดสอนหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม และมหาวิทยาลัย Murdoch เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

หลายสาขาทั่วโลกได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกแล้วเว็บสล็อต