สล็อตแตกง่ายนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอให้ช่วยต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สล็อตแตกง่ายนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอให้ช่วยต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องสล็อตแตกง่ายของรวันดาในการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พันธมิตรด้านการศึกษาระดับสูงและสิ่งแวดล้อมในประเทศได้เข้าร่วมกองกำลังและเรียกร้องให้นักวิจัยเสนอข้อเสนอที่สามารถแจ้งการตัดสินใจเชิงนโยบายเกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาวเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยรวันดา หน่วยงานจัดการสิ่งแวดล้อมรวันดา (REMA) และสภาการอุดมศึกษา

ได้เปิดตัวโครงการที่มุ่งเป้าไปที่การวางแผนระยะยาวสำหรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นกระบวนการในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันหรือที่คาดการณ์ไว้ ผลกระทบ

เจ้าหน้าที่จาก REMA ระบุว่า นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยรวันดาอาจส่งข้อเสนอการวิจัยในด้านต่างๆ เช่น การจัดการดินและวนเกษตร วิศวกรรมดินและน้ำ

ด้านอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ พลังงานหมุนเวียน ทรัพยากรน้ำ และการจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทนั้นคาดว่าจะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าวิจัย และค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ตลอดจนสิ่งจูงใจผู้บังคับบัญชา ค่าครองชีพ และเงินทุนสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครจะได้รับการเปิดเผยในระยะเวลาอันสมควร

นโยบายจากการวิจัย

Juliet Kabera ผู้อำนวยการของ REMA กล่าวว่าโครงการนี้พยายามที่จะช่วยให้ประเทศสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาวและสร้างความเป็นหุ้นส่วนใหม่กับสถาบันวิจัย

“แนวทางการปรับตัวตามระบบนิเวศส่งเสริมการจัดการแบบบูรณาการของที่ดิน น้ำ และทรัพยากรชีวิตในลักษณะที่บรรลุการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและให้ประโยชน์ที่เท่าเทียมกันแก่ผู้คนและธรรมชาติ” เธอกล่าว

“โครงการวิจัย [ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆ นี้] จะช่วยให้นักวิชาการ 25 คนและอาจารย์ 25 คนดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางธรรมชาติที่ควบคุมความหลากหลายทางชีวภาพและบริการระบบนิเวศเพื่อลดความเสี่ยงของรวันดาและสร้างความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เธอกล่าวเสริม

เธอกล่าวว่าโครงการนี้เป็นผลจากบันทึกความเข้าใจระหว่าง REMA มหาวิทยาลัย และสภาการอุดมศึกษา

ความจุอาคาร

สถาบันต่างๆ กำลังทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความสามารถของนักศึกษาระดับปริญญาโทในการดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการปรับตัวตามระบบนิเวศ และสนับสนุนนักวิจัยในสาขาด้วยความร่วมมือที่ไม่เหมือนใคร

นอกจากนี้ยังพยายามให้ข้อมูลแก่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้กำหนดนโยบาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ และสร้างความร่วมมือระยะยาวระหว่างรัฐบาล สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย

ตามที่ศาสตราจารย์ Alexandre Lyambabaje รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยรวันดา การวิจัยระยะยาวมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อต้องรับมือกับปัญหาระยะยาว

“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นกระบวนการระยะยาวและเกิดขึ้นหลายสิบปี การลงทุนในการวิจัยเป็นระยะเวลานานจะทำให้เราสามารถตอบสนองและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เราพบในปัจจุบันและอนาคตได้ดีขึ้น” Lyambabaje กล่าว

ในระหว่างการเปิดโครงการ ดร.อุวามาริยะ วาเลนไทน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้พูดคุยเกี่ยวกับการเติบโตของการวิจัยบริการระบบนิเวศน์ และสนับสนุนให้นักวิชาการและอุตสาหกรรมทำงานร่วมกันสล็อตแตกง่าย