สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

หนูเสนอเบาะแสชีววิทยาของโรคพิษสุราเรื้อรัง

หนูเสนอเบาะแสชีววิทยาของโรคพิษสุราเรื้อรัง

ยีนนับร้อยที่เกี่ยวข้องกับความชอบในการดื่ม ผลการศึกษาพบว่า โรคพิษสุราเรื้อรังอาจเกิดจากการใช้ยีนอย่างไม่ถูกต้อง การศึกษาของหนูที่ดื่มหนักแนะนำ หนูที่ได้รับการผสมพันธุ์ไม่ว่าจะดื่มหนักหรือหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ได้เปิดเผยยีน 930 ยีนที่เชื่อมโยงกับความชอบในการดื่มแอลกอฮอล์นักวิจัยในรัฐอินเดียนารายงานเมื่อวันที่ 4 สิงหาคมในPLOS Genetics Michael Miles นักประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลัย Virginia Commonwealth...

Continue reading...